Hydraulic&Oil T-rotor PumpHydraulic&Oil T-rotor Pump
Hydraulic&Oil T-rotor PumpHydraulic&Oil T-rotor Pump
Oil Lubrication PumpOil Lubrication Pump
Grease Lubrication PumpGrease Lubrication Pump
Seim Screw PumpSeim Screw Pump
High Pressure Coolant PumpHigh Pressure Coolant Pump
Coolant Pump Immersion pumpsCoolant Pump Immersion pumps


ACP-F ACP-HF ACP-MF ACP-BMF ACP-HMFS
ACP-HMFC ACP-A ACRK ACHK ASPK
ACH ACRN ACHI AMFP-X ASF
ACPQ-MF ACPQ-SF ACPQ-BSF ACPQ-HSP

ACP-F

모델


ACP-F Type은 침수식 펌프로서 별도의 오일 마중이 필요치 않고, 흡입력이 좋으며, 메카니컬실(Mechanical-seal)이 적용되지 않아 공회전에 의한 고장발생이 없다.

외관이 콤팩트하여 범용 공작기계에 널리 사용된다.

펌프 설치 시 이물질의 혼입으로 인한 흡입저하를 방지하기 위하여 탱크의 배출측과 흡입측 사이에 격판을 설치하고, 펌프 Casing과 탱크 밑면과는 30mm이상 틈새를 유지하여야 한다.

사양

타  입

ACP-60F

ACP-100F

ACP-180F

ACP-250F

ACP-400F

모터출력(Kw)

0.06

0.1

0.18

0.25

0.4

상수 ø3 ø3 ø3 ø3 ø3
극수(P) 2 2 2 2 2

전압(V)

200

220

200

220

200

220

200

220

200~230/
380~415

220~240/
380~440

주파수(Hz)

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

전류(A)

0.35

0.35

0.5

0.5

0.9

1.0

1.4

1.5

3.5~3.3/
2.1~1.9

3.6~3.4/
2.2~2.0

유량(ℓ/min)

25

32

37

47

75

90

110

150

140

200

양정(m)

2

2

3

4

5

토출구(Ps)

⅜"

⅜"

½"

¾"

1"

제품중량(Kg)

6.5

7.0

10.5

14.0

18.5


성능곡선


외형치수
ACP-60F, 100F, 180F, 250F
ACP-400F
Dimension
Type øD L1 L2 L3 L4 L5 L6 LK PK KC PE øLA øLB øLC LG M øR1 øR2 TL LZ-LN
ACP-60F 93 19 22 100 153 48 114 6 69 95 PS3/8" 132
(130)
130
(130)
152 8 119 90 90 315 4-ø7
ACP-100F 93 19 22 100 158 48 114 64 69 95 PS3/8" 132
(130)
134
(130)
152 8 119 90 90 320 4-ø7
ACP-180F 120 20 25 118 180 50 132 80 80 105 PS1/2" 160
(160)
134
(160)
182 10 160 115 115 362 4-ø10
ACP-250F 120 25 25 165 257 63 132 80 80 105 PS3/4" 160
(160)
170
(160)
205 10 160 134 134 452 4-ø10
ACP-400F 158 30 27 210 280 59 191 75 100 130 PS1" 180
(180)
- 210 10 180 152 146 530 2-ø10